_MG_4033 - kopie

WiS

´Weerbaar in Seksualiteit´ wil een bijdrage leveren aan het vergroten van de deskundigheid van professionals in het onderwijs die zich bezighouden met de seksuele weerbaarheid van jongeren. Dit doet zij door het ontwikkelen van lessenseries die de scholen meer handvatten bieden om aandacht aan seksualiteit en seksuele weerbaarheid te geven. De lessenseries en handleidingen zijn toegankelijk en direct toepasbaar. De lessenserie stelt de school in staat om op structureel wijze aandacht te schenken aan dit belangrijke maar ook veelomvattende thema.

Hoewel veel scholen het belang van een gedegen seksuele voorlichting onderstrepen lijkt het voor de meeste scholen op te houden bij de biologielessen. We geloven dat dit mede komt door het gebrek aan toegankelijk, overdraagbaar materiaal wat de docent in staat stelt om met dit onderwerp aan de slag te gaan. En dan ook elke docent die zichzelf daartoe capabel acht. Wij hopen door het ontwikkelen van een zo volledig mogelijk lessenserie de scholen te stimuleren op een laagdrempelige manier breder aandacht te besteden aan seksualiteit en de seksuele weerbaarheid van jongeren. We hopen dat we zoveel mogelijk jongeren bereiken met het materiaal.

Wie zijn wij?

Bij de ontwikkeling van materialen wordt gebruik gemaakt van een team professionals uit het werkveld. De samenstelling van het team verschilt per opdracht.
Wietske Kruyswijk
Als ontwikkelaar en trainer is zij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de materialen en training van en advisering aan docenten. Zij is creatief, energiek en een planner/organiser. Zij maakt makkelijk contact met de doelgroep, en weet te motiveren en te stimuleren.
Hetty Smit
Hetty traint en adviseert docenten in het bespreekbaar maken van seksualiteit. Zij heeft jarenlange ervaring binnen het onderwijs. Ze is doortastend, creatief en in staat om aan te sluiten bij de docent.

Ernst van Grol
Ernst van Grol heeft een enorme passie voor bewegen, lesgeven en mensen. Als 1e graads bewegingsonderwijzer, afgestudeerd aan de Calo in Zwolle, heeft hij enige jaren ervaring in het basis- en voortgezet onderwijs. Door deze ervaringen is uiteindelijk Grol Weerbaarheid ontstaan wat trainingen mag geven in alle vormen van het onderwijs. Samen met WiS is er een heel praktisch bewustwordingsprogramma ontwikkeld met betrekking tot het thema seksualiteit. Dit is een cursus waarbij er in de gymzaal door middel van ervaren bewustwording ontstaat over dit onderwerp en er geholpen word hier persoonlijke standpunten over in te nemen. Ernst is als trainer betrokken bij de docententraining van het nieuwe weerbaarheidsprogramma ‘Stay Be-Loved’.

Anouk Smit
Anouk is als creatief brein betrokken bij de vormgeving en projecten van WiS. Zij is innovatief,
vindingrijk en in staat om door een beeld of keuze voor vormgeving het aanbod compleet te maken.