module 1-2

Nieuws/ Praktijk

Nieuws!

Symposium zaterdag 8 oktober en boekje voor jongeren (gratis)

“Kan jouw kind of kunnen de kinderen van jouw jeugdgroep of klas bij jou terecht met vragen over seksualiteit? Of stuur je hen met een kluitje in het riet omdat je niet weet wat je moet zeggen?”
 aantal andere organisaties op D.V. zaterdag 8 oktobereen symposium rondom seksuele opvoeding vanuit Hét boekje’
“Kort en bondig leggen we uit hoe seksualiteit werkt, wat het met je doet en wat de Bijbel daarmee te maken heeft.” Aldus een van de initiatiefnemers.
Meer informatie over het programma, tijd, plaats en aanmelding is te vinden op de website van RaiseUp. Het symposium en boekje zijn gratis. Het boekje ishier al te bestellen. 

 

 

 

 

 

Weerbaar in Seksualiteit initieert het nieuwe project ‘Oké, ik ben dus homo’. Het project heeft als doel om LHBT-jongeren binnen orthodox christelijke kring te (onder)steunen en meer zichtbaar te maken. De werkgroep ‘Oké, ik ben dus homo’ zet zich in voor:
– een stichting
– een jongerenwebsite met een social media campagne.
– coachingstrajecten, online-offline.
– empowerment (bootcamps)
– lesmaterialen voor binnen orthodox christelijk VO ter bevordering van de sociale veiligheid.
– trainen van docenten binnen orthodox christelijk VO.

Lees hier het hele projectplan.

Draagt u dit initiatief een warm hart toe? Neem contact met ons op! We houden u graag op de hoogte.


 

´De lesmethode stelt ons in staat om een eigen tegengeluid te laten horen ten aanzien van seksualiteit. Het materiaal is toegankelijk, kent aansprekende werkvormen en is digitaal beschikbaar. Door dit materiaal is het voor ons mogelijk seksualiteit in al haar diversiteit op een voor ons passende wijze te bespreken met onze leerlingen.´ citaat directie VO school


Activiteiten 2016-2017

Oktober 2016 Training docenten SG Gomarus Gorinchem

November 2016 Studiedagen leerlingen SG Gomarus Gorinchem

November 2016 Ouderavond SG Gomarus Gorinchem

 

Activiteiten 2015-2016

– 4 Juni lancering nieuwe project Hart van Homo’s  –

Mei Projectdag Be-Loved VWO Revius Rotterdam

Februari-April pilots seksuele weerbaarheidstraining voor jongens en meisjes Stay Be-Loved VO

Februari Training docenten VLC Amersfoort

Januari Training docenten VLC Hoevelaken

Januari Toerustingsdag Jacobus Fruytier Scholengemeenschap Apeldoorn

December Netwerkbijeenkomst Stuurgroep Seksualiteit Ede

December Training docenten Wartburg College Rotterdam

December Project Oké, ik ben dus homo (looptijd tot dec. 2017)

November Ouderavond Gomarus Scholengemeenschap Gorinchem

Oktober Training docenten Gomarus Scholengemeenschap Gorinchem

Oktober Ouderavond Van Lodenstein College Amersfoort

Activiteiten 2014-2015:

Mei-Juni 2015 Evaluatiebijeenkomsten VLC, Groevenbeek College Putten, Gomarus College, Greijdanus College Zwolle.

Mei 2015 Training docenten VLC Hoevelaken

April 2015 Studiedag Seksualiteit en seksuele weerbaarheid Christelijke Hogeschool Ede Ede studenten Social Work

Maart 2015 Training docenten Driestar College Gouda

Februari 2015 Training docenten VLC Hoevelaken

Januari 2015 Training docenten VLC Hoevelaken

Januari 2015 Training docenten VLC Barneveld

December 2014 Afstudeerpresentatie ‘Bespreekbaarheid van Seksualiteit’ studenten CHE

December 2014 Training docenten Driestar College Gouda

December 2014 Slotbijeenkomst Ministerie SZW Den Haag We Can Open Up!

November 2014 Training docenten VLC Amersfoort

November 2014 Training docenten VLC Kesteren

November 2014 Ouderavond Gomarus College Gorinchem

Oktober 2014 Training docenten Gomarus College Gorinchem

Oktober 2014 Bijeenkomst Min. SZW Utrecht

Oktober 2014 Training docenten Greijdanus College Zwolle

Oktober 2014 Training docenten VLC Amersfoort

September 2014 Training docenten Gomarus College Gorinchem

September 2014 Training docenten Van Lodenstei College Kesteren

September 2014 Evaluatie Driestar College Gouda

September 2014 Werkatelier Movisie voor WE CAN OPEN UP!

Augustus 2014 Presentatie afstudeeronderzoek: ‘Homoseksualiteit: het gesprek met jongeren in orthodox protestantse kerken’ van Aline Gorter en Trudy van Goch. Zij hebben zich daarbij gericht op de wijze waarop seksualiteit, en in het bijzonder seksuele diversiteit, concreet bespreekbaar wordt gemaakt onder jongeren van 12-16 jaar binnen orthodox christelijke kring. Uitkomsten van het onderzoek zullen door WiS worden verwerkt in materialen die het gesprek hierover ondersteunen.

Activiteiten 2013-2014:

Maart 2014 Studiedag ‘Seksueel misbruik en seksuele weerbaarheid’ 1e-jaars Social Work CHE Ede

Februari 2014 Opleidingsdagen Movisie ‘WE CAN OPEN UP!’

Februari 2014 Expertmeeting Ministerie SZW en Ministerie OCW Den Haag

Februari 2014 Ouderavond Jacobus Fruytier Scholengemeenschap Apeldoorn

Januari 2014 Training docenten Wartburg College Rotterdam

Januari  2014 Training docenten Groevenbeek College Putten

December 2013 Bijeenkomst docenten Gomarus College Gorinchem

December 2013  Training docenten Ichthus College Veenendaal

November 2013 Ouderavond Apeldoorn

Juni-Oktober 2013 Procesevaluatie Be-Loved 

Oktober 2013 Training docenten Jacobus Fruytier Scholengemeenschap Apeldoorn

September 2013 Bijeenkomst Lodenstein College Amersfoort