Aanbod

 

Lespakket Be-Loved 4 modules waarin seksualiteit door de docent zelf bespreekbaar wordt gemaakt onder de leerlingen. De modules zijn ook los van elkaar in te zetten.

 

Weerbaarheidstrainingen rondom seksuele weerbaarheid voor jongens/meisjes. 4 themalessen. Toepasbaar binnen LO/gym.

 

Training docenten/professionals

 

Ontwikkeling op maat (innovatieve) lesmaterialen rondom specifieke thema’s m.b.t. seksuele weerbaarheid op vraag van de school

 

Advisering besturen/directie VO scholen rondom beleid/uitwerking veilige school/seksualiteit

 

Studiedagen/ Projectdagen voor leerlingen. Aan de hand van een afwisselen en interactief programma gaan de leerlingen met elkaar in gesprek over seksualiteit.

Voor jullie medewerkers alle lof voor de inhoud en de vormgeving van
het programma. Een goed afwisselend programma met veel variatie in
werkvormen. De opzet kan volgend jaar zo weer toegepast worden.
Een goede aanpak die ook bij de leerlingen goed is gevallen.
Een reactie van een leerling: “Eindelijk eens niet een verhaal van wat
wel mag en niet mag, maar een open gesprek dat aanzet tot nadenken”.
(Revius, Rotterdam)

Jongerencampagne ‘We can open up!’ jongerenbeweging tbv bespreekbaar maken van taboe-onderwerpen

 

Kick-off Be-Loved Deskundigheidsbevordering (thematisch) en voorbereiding voor docenten op bespreekbaar maken van seksualiteit onder de leerlingen (ook mogelijk zonder afname lespakket Be-Loved).

 

Ouderavonden rondom seksualiteit en seksuele opvoeding